2011-01-23

Politiker behöver medvetna väljare


Vid den stora miljökonferensen i Rio de Janeiro 1972 myntades devisen att vi skulle "tänka globalt och agera lokalt". Projektet "VattenVärld" kan sägas passa som hand i handske med det tänkandet. Här ska det lokala perspektivet spegla – och speglas i – en global verklighet. Inte minst vid seminariet den 12 maj.
Men när det nu gått snart tjugo år efter Riokonferensen räcker det inte längre att agera lokalt. Det hävdade
sex professorer och forskare från Stockholm Environment Institute på Dagens Nyheters debattsida idag, den 23 januari. Problemen är så stora och akuta att vi måste både tänka och agera globalt.
För det är inte bara klimatförändringar som hotar – ett problem av samma dignitet ser de i utarmningen av ekosystemen, förlusten av biologisk mångfald.
Båda dessa kriser är resultat av att mänskligheten på flera områden helt enkelt belastat jorden mer än vad den orkar med. Till exempel genom användningen av fossila energikällor och genom att använda metoder i jordbruket som förorenar och utarmar miljön.
Så nu krävs ett fördjupat samarbete mellan världens länder och forskare som kan visa vägen mot en hållbar samhällsutveckling, säger de sex artikelförfattarna. Det är viktigt och det är bråttom.
Artikeln är utmärkt – läs den! Men den saknar en aspekt, förmodligen bara av utrymmesskäl: politiker vågar sällan ta drastiska beslut om de inte känner ett stöd från väljarna, hur angelägna besluten än må vara. Därför behövs nog det lokala agerandet även fortsättningsvis. Till exempel i form av diskussioner och möten, engagerade människor emellan. Den 12 maj ges ett sådant tillfälle i Östersund, på Storsjöteatern – (och förhoppningsvis även dagen innan, då det kanske blir workshoppar kring vatten och klimat. Men mera därom längre fram).
Och förresten är det ju de sex debattörernas chef, Johan Kuylenstierna, som håller inledningsanförandet vid seminariet. Följd av en elev vid Birka folkhögskola. Så vi kommer garanterat att täcka in både lokalt och globalt tänkande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar