2016-01-09

Sjunde året med Vattenvärld

Tiden flyger iväg. Vattenvärld är nu inne på sitt sjunde kalenderår, räknat från tidpunkten då jag tog de första bilderna, i maj 2010. Projektet har i hög grad levt vidare av egen kraft och tack vare att olika aktörer visat intresse för bilderna. Jag har inte gjort någon större marknadsföring, utan mest bara presenterat materialet där jag tyckt mig se en möjlighet. Och det har gått bra – det har nog blivit napp på mer än hälften av mina försök. Jag skulle absolut kunna ha en mer offensiv strategi, men detta är vad jag orkar och hinner, mitt i allt annat som man också vill ha tid till.

Vattenvärld vid Världsvattenveckan.
Senaste utställningen var vid World Water Week i Stockholm, i slutet av augusti. Det var en fantastisk möjlighet att få ställa ut vid världens största konferens för forskare och andra aktörer i vattenfrågor. Jag fick min placering i en tältliknande byggnad ute på grusplanen vid konferenscentret, som består av Folkets Hus och Norra Latin, vid Norra Bantorget – men som har ett mer marknadsanpassat namn på engelska numera.
Nu har Vattenvärld legat lite på is (!) sen Världsattenveckan. Hösten präglades för mig i hög grad av klimatfrågan, med förberedelser inför, och deltagande på plats, vid klimatmötet COP 21 i Paris. Vatten och klimat är ju två teman som är så intimt förknippade med varandra att de egentligen bara är två olika ingångar till en och samma problematik.

Just nu finns ingen utställning inbokad framöver, men jag har ett par krokar ute, där man preliminärt visat ett positivt intresse, så vi får se vad som kan falla ut.