2014-04-07

Förlängd utställningstid i Jokkmokk


Min utställning på Ajtte Fjäll- och Samemuseum i Jokkmokk skulle egentligen ha avslutats i månadsskiftet mars-april, men de vill gärna ha den kvar lite längre, så den kommer nog att få hänga till en bit in i maj. Mitt deltagande i KulTur 2014 fungerar ändå, eftersom jag hinner få fram de nya bilder jag ska ha med till Island i slutet av maj.