2023-04-11

Åter med i konstrundan KulTur, den 6-7 maj

Efter pandemi och ett visst kreativitetsuppehåll är jag tillbaka i den årliga konstrundan i Jämtlands län.