2014-09-06

Höstutställning på Teologiska Högskolan

Av alla ställen där en utställning med vattentema känns självklar hör väl kyrkliga sammanhang till de mest givna, med all den vattensymbolik som finns inom den kristna traditionen.
Sedan några dagar hänger ett 20-tal av mina bilder på Teologiska Högskolan i Bromma, som drivs av Equmenia-kyrkan. Utställningen kommer att finnas där under september månad och är tillgänglig även för besökare utifrån. Åk bara till Brommaplan, och sen en bit ut mot Drottningholm. THS ligger vid Åkeshovsvägen och i skolans entré finns anvisning till utställningslokalen. Öppet måndag-fredag 9-15.

Foto: Per Ström
Extra roligt är att man visar mitt bildspel (där jag ackompanjerar bilderna på piano och gitarr) i "Stillhetens rum". Och  där har man även satt upp en bild som jag aldrig haft utställd förr – för den hör inte till själva utställningen med bäckbilder. Jag har tagit den vid min egen storsjöstrand, i kanten mellan is och sten, och själv tycker jag att den har en verkligt sakral prägel, väldigt passande för ett rum med meditativ anda och ande. Denna bild skiljer sig även från bäckbilderna på så sätt att jag bearbetat den i Photoshop, och förstärkt färgmättnaderna en del.