2011-04-19

Kultur breddar tanken

Egentligen borde det vara lag på att alla seminarier och konferenser om djupa och allvarliga ämnen som infrastrukturinvesteringar, rovdjursskador, klimatkris och genetisk mångfald skulle innehålla minst ett par längre inlägg av utpräglat kulturell karaktär. Det vill säga inslag som vinklar in sig på huvudtemat från andra utgångspunkter än de sedvanligt teoretiserande vänsterhjärnhalvsliga.
Så har vi tänkt när vi pusslat ihop konferensen om Vatten & Klimat den 11-12 maj. Ja, i själva verket började ju alltihop med en utställning och en bok – typiskt kulturella företeelser enligt gängse kultursyn. Men även i utformningen av seminariet har det varit viktigt att tänka på upplevelsebitarna. Rent konkret till exempel genom att boka in de sköna damerna i Las Divas för en avslutningskonsert.
Dessutom har vi velat ta in kulturtemat i själva programmet, med en workshop eller kortseminarium. Frågan har bara varit hur vi skulle utforma den programpunkten.
Idag föll pusselbiten på plats till hundra procent; jag fick äntligen tag i önsketalaren – min gamle lärare från högstadiet i Svenstavik vid 60-talets slut: Carl-Göran Ekerwald. Under många år en av de främsta folkbildarna och föredragshållarna. Vid 87 års ålder har han ransonerat sina framträdanden, men skulle han ändå inte vilja tala om "vattnet i litteraturen, konsten och människans själ....?".
Jovisst, absolut. Ett väldigt intressant ämne, konstaterade han och bläddrade i almanackan. Och ser man på – det var blankt den 11 maj! "Jag kommer", förklarade han, utan en minuts betänketid. Flyg fram och tillbaka över dagen fick det bli; han bor ju i Uppsalatrakten numera.
Vad han kommer att ta upp i sitt föredrag kan man bara gissa, med den enorma kunskaps- och minnesbank han har att ösa ur. En sak kan man i alla fall vara säker på. Han kommer återigen att visa prov på ett av den sanna kulturpersonlighetens karakteristika: förmågan att associera oväntat och kreativt, finna mönster och samband där ingen annan sett dem. Förmågan att få sina åhörare att gå hem och känna sig lite klokare, lite mer bildade, lite mer människa.

2011-04-13

Intensivt inför seminariet

Nu är de flesta pusselbitarna på plats inför seminariet den 11-12 maj, och jag blir allt mer övertygad om att vi kommer att få ihop en väldigt intressant och engagerande helhetsbild.
Rutinerade projektmänniskan Linda Forss har ju kommit med i arbetet den senaste tiden, och igår hade vi stämt träff på ett café i Stockholm med Johan Kuylenstierna, SEI-chefen som ska inledningstala den 12 maj under rubriken: Rent vatten – en ovärderlig självklarhet eller en billig lyx. Dessutom kom vi nu fram till formerna för den workshop där han ska medverka den 11 maj. Johan har – vid sidan av sina kunskaper när det gäller vatten och klimat – en global utblick när det gäller hållbarhetsfrågor inom näringsliv och företagande. Att koppla hans kunskaper med jämtländska företagares erfarenheter på området skulle kunna skapa ett spännande idéutbyte kring hur lokala näringslivet ska ta ytterligare steg framåt. Rubriken säger egentligen det mesta:
Globala trender – lokala genomslag. För ett ansvarstagande näringsliv. Hållbarhet, miljö, socialt ansvar – nödvändigt på framtidens marknad?
Detta bara som ett exempel på vad som kommer att bjudas under de två dagarna. Fortsättning följer.

ps. En sak till bara: Missa inte avslutningen på torsdag kväll - "Las Divas". Fem damer som är lika säkra på tonen som i konsten att svinga en boa.

2011-04-10

Stackars lilla bäck...

Undrar om den stackars bäcken förstår vad den nu utsätts för. Inte nog med att den ska ställas ut på fint galleri, tryckas i bild på glättat papper i en bok och stå som inspiratör för ett helt seminarium. Nu får den inte ens ha sitt stilla porlande i fred. Idag var jag nämligen där och sträckte fram min lilla inspelningsapparat mot de vårvintervaknande små vattenfallen för att fånga deras ljud i ettor och nollor, i akt och mening att ljudsätta det bildspel jag ska göra till utställningen.
Jag hittar ingen knapp för att lägga in en ljudfil, men så här såg bäckvattnet ut idag, fryst av blixten i en millisekund.