2011-04-13

Intensivt inför seminariet

Nu är de flesta pusselbitarna på plats inför seminariet den 11-12 maj, och jag blir allt mer övertygad om att vi kommer att få ihop en väldigt intressant och engagerande helhetsbild.
Rutinerade projektmänniskan Linda Forss har ju kommit med i arbetet den senaste tiden, och igår hade vi stämt träff på ett café i Stockholm med Johan Kuylenstierna, SEI-chefen som ska inledningstala den 12 maj under rubriken: Rent vatten – en ovärderlig självklarhet eller en billig lyx. Dessutom kom vi nu fram till formerna för den workshop där han ska medverka den 11 maj. Johan har – vid sidan av sina kunskaper när det gäller vatten och klimat – en global utblick när det gäller hållbarhetsfrågor inom näringsliv och företagande. Att koppla hans kunskaper med jämtländska företagares erfarenheter på området skulle kunna skapa ett spännande idéutbyte kring hur lokala näringslivet ska ta ytterligare steg framåt. Rubriken säger egentligen det mesta:
Globala trender – lokala genomslag. För ett ansvarstagande näringsliv. Hållbarhet, miljö, socialt ansvar – nödvändigt på framtidens marknad?
Detta bara som ett exempel på vad som kommer att bjudas under de två dagarna. Fortsättning följer.

ps. En sak till bara: Missa inte avslutningen på torsdag kväll - "Las Divas". Fem damer som är lika säkra på tonen som i konsten att svinga en boa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar