2015-07-31

Snart dags för utställning mitt i Stockholm

World Water Week, världens största forskningskonferens om vattenfrågor, hålls varje år i Stockholm. Den startade som ett inslag i Vattenfestivalen 1991, men medan de mer nöjesinriktade delarna av festivalen lagts ner har Världsvattenveckan vuxit sig allt större och blivit ett centralt forum för kunskapsutbyte mellan alla som hanterar vattenfrågor inom myndigheter, biståndsorgan, forskningsinstitutioner etc – över hela världen.
Årets konferens är den 25:e i ordningen och med anledning av detta jubileum har arrangerande SIWI (Stockholm International Water Institute) erbjudit utrymme till några kringaktiviteter, vid sidan av seminarierna. Vattenvärld är en av dessa "Jubilee Activities", och den enda fotoutställningen. 
Konferensen äger rum i Stockholm City Conference Center, dvs gamla Norra Latin och Folkets Hus, mitt i Stockholm (Norra Bantorget) och pågår från söndag den 23 augusti till fredag förmiddag den 28 augusti.
Utställningen kommer att finnas i det speciella jubileumstältet på den gamla skolgården, i hörnet mot Vasagatan/Olof Palmes gata, tillsammans med några andra aktiviteter – flera med populärvetenskaplig inriktning. Och detta tält kommer att vara öppet för allmänheten, till skillnad från själva konferensen. Så om du är i Stockholm den veckan – planera in ett besök, se utställningen och ta del av andra inspirerande vinklingar på de livsviktiga vattenfrågorna!
Vattenvärlds presentation finns här.