2012-03-12

Vattenbilder blir konst för läkning

I samband med fotomässan i höstas köpte konstföreningen vid Läkemedelsverket en av mina bilder. Nu har de bjudit in mig till att ställa ut i deras lokaler, i Uppsala. Föreningen, som bär det fyndiga namnet "Läkekonst", ordnar utställningar kontinuerligt, till den 600-hövdade personalens fromma. Eftersom Läkemedelsverkets lokaler av säkerhetsskäl inte är tillgängliga för allmänheten kan man inte heller komma in och se utställningen utan speciella arrangemang.Men med föranmälan ska det gå att få närvara till exempel vid vernissagen – eller då vi plockar ner utställningen. Vernissage blir onsdag den 9 maj. Ännu oklart hur länge den pågår.