2011-01-03

Kommentar till insändare i ÖP

Nu börjar allt fler inse att Östersunds erfarenhet av parasiter i dricksvattnet kan användas till att göra något bra. En insändare i Östersunds-Posten föreslår att kommunen ordnar en vattenfestival med syfte att samla in pengar till vattenprojekt i någon del av världen som är mindre lyckligt lottad när det gäller vattentillgångarna. Detta ligger helt i linje med tankarna bakom VattenVärld. Till exempel kommer en viss procent av de bilder jag eventuellt får sälja vid utställningen att gå till ett vattenprojekt i något utvecklingsland. Jag har svarat insändaren så här i en kommentar på ÖP:s hemsida:
Idén är jättebra, och den är redan planterad. Ett seminarium om vattenfrågor planeras till i maj, med en rad medarrangörer och möjlighet till olika kringarrangemang. Och de första stegen togs faktiskt innan parasiten dök upp. Jag la fram idén i ett "Pecha kucha"-föredrag under Spektakeldagarna i november och planerna tar nu allt fastare form. (se www.vattenvarld.blogspot.com) Parasithistorien gör ju det hela bara mer angeläget, och kan faktiskt vara en chans till att göra något som i slutändan blir positivt. Kommuner och andra aktörer i regionen kan visa initiativkraft i en fråga som blir allt viktigare, både lokalt och globalt: hur hanterar vi våra vattenresurser?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar