2015-06-10

Vattenvärld tar plats på Världsvattenveckan!


Vad kunde vara mer passande än att Vattenvärld finns med när World Water Week firar 25-årsjubileum? Knappast något, väl – om man vill finna sammanhang där bilderna och projektet vill höra hemma, rent idémässigt. Redan i förordet till boken "Vattenvärld – iakttagelser från en fjällbäck" skrev jag:
"Ur en dator full med bilder och ett huvud fullt av tankar växte idén fram att lyfta frågan om vattnets betydelse för våra liv – i Jämtland, i Sverige, i världen. Bidra till att lyfta våra blickar. Från fjällbäckens självklarhet och våra rika vattenresurser till den miljard av medmänniskor för vilka rent dricksvatten bara är en fjärran hägring."

Och nu blir det alltså verklighet. När SIWI den 23-28 augusti arrangerar sin 25:e globala vattenkonferens i Stockholm – då finns där även en utställning med bilder från en liten namnlös jämtländsk fjällbäck.
SIWI står för Stockholm International Water Institute, som arbetar med att stimulera till ökad forskning och medvetenhet kring globala vattenfrågor. Bland annat anordnar man i Stockholm varje år World Water Week som blivit världens största konferens kring vattenfrågor. Förra året kom 3000 deltagare, från 143 länder.
Konferensen äger rum i centrala Stockholm, vid CCC – City Conference Center, som det så vackert heter. Man kan också säga Norra Latin, vid Norra Bantorget. Plus Folkets Hus, tvärs över gatan. Vattenvärld kommer att finnas i ett utställningstält på "skolgården" som blir öppet även för allmänheten.
Notera datumen – söndag 23 augusti till fredag 28 augusti. Välkomna då! Där kommer även att finnas en hel del andra inslag med vattentema, förutom min utställning. Jag kommer förstås också att vara på plats själv. //HansM 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar