2011-05-01

Sex dagar till vernisssage


Eftersom föregående utställning på galleriet är nerplockad började jag idag hänga mina bilder, tillsammans med galleristen Lars Bolin. Spännande med ytterligare ett kreativt moment – att kombinera bilderna på ett sätt som lyfter fram, skapar dynamik, väcker intresse, leder vidare. Det är som att göra layout, men på ett annat sätt, i ett större format. Det ena av de två stora rummen blev klart. Efteråt satte sig Lars ner och såg ut över rummet. "Det här är i paritet med de bästa hängningar jag gjort", konstaterade han. Det ju låter lovande, för en förstagångshängare som jag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar